Wyjaśnienia skrótów stosowanych w BIP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Skrót Wyjaśnienie skrótu
art. artykuł 
BIP  Biuletyn Informacji Publicznej
ds.  do spraw
Dz.U.  Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
itp. i tym podobne
K.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego 
M.P.  Monitor Polski 
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
NIK  Najwyższa Izba Kontroli 
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
nr  numer 
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt  punkt
PN  Przetarg Nieograniczony
p.o. pełniący/a obowiązki
PO  Przetarg Ograniczony
poz. pozycja
REGON  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tekst jedn. tekst jednolity
TERYT  Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju  
U.RM. Uchwała Rady Miasta
UE Unia Europejska
ust. ustęp 
ww. wyżej wynieniony/a
wz. w zastępstwie
Z.BM. Zarządzenie Burmistrza Miasta
zal. załącznik 
z póżn.zm. z późniejszą/ymi zmiana/ami
z późn. sprost. z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. z upoważnienia

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Placówek Oświatowych w Radzionkowie
Data utworzenia:2015-04-08
Data publikacji:2015-04-08
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Pniok
Osoba wprowadzająca dokument:Leszek Pniok
Liczba odwiedzin:7116

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-04-08 15:36:42Leszek PniokUtworzono artykułWyjaśnienia skrótów stosowanych w BIP